Coś zatrzymać sie musi, by stać się mogło coś…

Coś zatrzymać sie musi, by stać się mogło coś…

Rzeczy­wis­tość spa­da na nas jak deszcz, zmy­wając złudze­nia i tworząc kałuże, w których wielu z nas się topi…

Wieczorny duet… 

"Tchórzymy wspólnie i wspólnie uciekamy, Przed zagadką jutra, czasem przed namiętnościami…"

#beer #zywiec #music #eldo #hiphop

Wieczorny duet…

"Tchórzymy wspólnie i wspólnie uciekamy, Przed zagadką jutra, czasem przed namiętnościami…"

#beer #zywiec #music #eldo #hiphop

Są uczu­cia tak sil­ne, że na­wet naj­lep­szy poeta nie prze­leje ich na kar­tkę papieru…. 
#memories #paper #sketch

Są uczu­cia tak sil­ne, że na­wet naj­lep­szy poeta nie prze­leje ich na kar­tkę papieru….
#memories #paper #sketch

Na zdrowie! #beer #fortuna

Na zdrowie! #beer #fortuna